ПРАВИЛА НА ПЕЙНТБОЛА

Общи правила:

1. На всяка игра трябва да присъства минимум един рефер. Рефера започва играта, спира я за проверка на участник, разрешава конфликтите, които могат да възникнат и завършва играта. Рефера трябва да има свирка, за да дава сигнал за начало и край на играта. Както и във всяка друга игра решенията на рефера на се оспорват, решенията СА окончателни и не подлежат на обжалване.

2. Играчът излиза от игра, ако го е улучило топче за пейнтбол и се е пукнало, оставяйки петно от боя на дрехата, маркера или друга част от снаряжението. Независимо от това кой е стрелял – противник или играч от отбора. Когато играча е улучен той трябва незабавно да се обяви за отстранен „АУТ“ или „УБИТ“. Трябва да вигне маркера над главата си и продължавайки да повтаря „АУТ“ или „УБИТ“ да излезе от полето по най-краткият и безопасен път.

3. Играчът не се смята за отстранен от играта, ако топчето е попаднало в него и не се спука. Играчът не се смята за отстранен, ако на него има боя от топче, спукало се в друг предмет. Като дърво, храст, камък и т.н., намиращ се близо до играча. Ако играчът се обяви за отстранен, защото си мисли, че са го улучили, то излиза от играта и трябва да напусня полето по най-краткият и безопасен път. Даже ако играча разбере, че не е имал попадение по себе си, след Като се е обявил за „УБИТ“ или „АУТ“,той е длъжен да напусне игралното поле.

4. Ако двама или повече играчи едновременно се маркират един друг, то излизат и двамата. Рефера определя, кой напуска играта, когато има боя на двама или повече играчи.

5. Ако играча не е уверен, че по него е останало петно от боя след попадение трябва да извика рефера за проверка. За времето на проверката играта се спира и всички играчи остават на местата си докато съдията не реши въпроса и не възобнови играта. Обърнете внимание, че по време на проверката всички играчи трябва да останат на местата си и в случай не придвижване, ако рефера го забележи, или ако за това му съобщи друг играч, придвижилият се играч се отстранява от играта.

6. Продължителността на играта е ограничена. Повечето игри продължават 15-60- минути в зависимост от терена. За времето следи съдията. Определяйки времеви рамки правите играта по-агресивна. Ако не е излъчен победител-преминавайте към следващата игра и опитайте нова стратегия. Почивайте между игрите. Предварително определете времето за почивка, за да може съдията да го контролира. По време на почивката играчите могат да хапнат,да си зачистят или поправят оборудването.

7. Ако играете „Превземане на флага“ само на един играч се разрешава да го защитава на базата. Ако защитника е елиминиран – оставя флага на мястото, където са го елиминирали.

8. На играчите не се позволява да преместват укритията.

9. Разрешаването или забраняването на ходещи мъртъвци се определя от самите отбори. „Ходещи мъртъвци“ са играчи, които без да са отстранени, се държат така, сякаш са ги улучили и напускат полето. Тази хитрост им дава възможност да преминат на нова позиция или да приближат противника.
10. Отстранените играчи, напускайки полето не могат да говорят с другите играчи. Отстраненият играч напуска полето.

11. На турнир могат да се използват само топчета, купени от организаторите. Използването на топчета, донесени със себе си не е разрешено. В момента на купуването на топчета играта не се спира. Рефера оставя топчетата на играча и се отдалечава.Играчът сам е отговорен за риска да бъде маркиран по време на купуването на топчета. Затова купувайте повече топчета предварително.

12. Купените топчета не се връщат.

13. Всеки отбор има капитан.На събирането на капитаните всеки от тях получава инструкции и правилата писмено. След играта капитаните на двата отбора могат да присъстват на пресмятането на точките, което прави рефера.
14. Капитаните на отборите са длъжни да дадат сигнал на рефера да започне играта. Рефера свири и играта започва официално.

15. Необходимо е да се установят граници на игралното поле. Убедете се, че всички играчи и съдии знаят къде се намират границите. По правилата всеки играч, излязъл извън пределите на полето, е елиминиран от играта и е длъжен незабавно да напусне площадката. Всички изстрели направени извън полето не се зачитат. По време на играта не се разрешава да излизате от полето и да се връщате на него. Когато излизате извън полето – излизате от играта. По време на игра на полето могат да се намират само играчи и съдии. Ако на полето се появи още някой играта незабавно се спира,д докато нарушителя не напусне полето. Установете границите на полето така, че излетелите навън топчета да не попаднат в нечия собственост, например къща, кола и т.н.

16. Отбора е дисквалифициран, ако някой от играчите излезе или се опита да излезе на полето без да е подписал Инструкцията за безопасност.(Освобождаване от отговорност).