Видове игри

1. Отбрана на позиции
Участниците се разделят на два отбора, като единият отбор заема позиция в определен терен и се отбранява. Целта на другия отбор е да превземе позициите на отбраняващите се.

2. Игра на флаг
2.1. Флагът се поставя в центъра на терена. Отборите са от двете му страни, на равни разстояния. Целта на играта е да се вземе флага и да се занесе на изходната позиция от “жив” играч.

2.2. Всеки отбор има флаг, поставен в центъра на заетия от него терен. Целта на играта е да се открадне противниковият флаг и същевременно да се запази своя.

2.3. В определен терен се поставят множество флагове, които отбраняващият отбор защитава. Целта на нападащия е да завладее максимален брой от флаговете.

3. Превземане на сграда
Единият отбор заема позиция в определена сграда, без да излиза от нея. Целта на другия отбор е да превземе сградата.