Първоначален задължителен пакет:

  • 100 бр. топчета + екипировка – 18 лева
  • 200 бр. топчета + екипировка – 28 лева
  • 400 бр. топчета + екипировка – 48 лева
  • 500 бр. топчета + екипировка – 55 лева

Допълнителен пакет:

  • 50 бр. топчета – 10 лева
  • 100 бр. топчета – 18 лева